Home Genealogy Lockhorst | EmailNotes for Helmert Jans van Lockhorst


RAU De Nederstichtse Leenacten (1394-1581) Rep. St Leenprotocollen uit het Landheerlijke tijdvak (pag. 500 - 32).
Eene halve houve lants gelegen in NederLambrouck by den Wyckerwech, dear boven naest gelant is Jan Ghijsberts ende beneden Jan van Wijck ofte zijne erfgenamen.
- Helmert Janss na opdracht door Frans van Noortwijck eodem die (F. III)
- Jan Eelgis van Broeckhuysen na opdracht Helmer Janss, 1571 Maart 10 (F. CCVIII)

idem (pag. 550 - 33).
Vier morgen lants gelegen in Nederlangbroeck, daer Helmert Jans boven ende Dierick Thoniss van Velpen beneden gelant zijn, streckende in t vierkant uyte Langbroecker weteringe totte dwaersloot toe, welck vier mergen lants mit noch andere vier mergen tsamen den vorn. Jan Janss van Broeckhuysen hier voirlijts voir een halve hoeve lants beleent zijn gheweest, diezelve halve hoeve bepaelt ende gelegen wesende in Nederlangbroeck, daer de Mat. boven ende beneden die heeren van den Dom te Utrecht naast gelant zijn, steckende ... eenen eynden uyt Langbroecker weteringe op aen Goyerweteringe, daer Cornelis Henricks, die ander helft van de voirs. hoeve af te hebben plach.
- Anthonis Eelgis van Broeckhuysen na opdracht Jan Janss van Broeckhuysen, 1563, Juni 26 (F. CXXVII).
HOME | EMAIL | SURNAMES |

Laatste wijziging op 19 april 2011 door Arwi Lokhorst
Rhode Island - USA

 


Page built by Gedpage Version 2.20 ©2000 on 18 April 2011