Home Genealogy Lockhorst | EmailNotes for Michiel Pauw


Gedoopt in de Nieuwe Kerk.
Hij was heer van Achttienhoven en den Bosch (onder Nieuwkoop), hem aangekomen door zijn schoonmoeder; werd commissaris van de kleine zaken en assurantiemeester te Amsterdam, kerkmeester van de Nieuwe Kerk 1616, schepen van Amsterdam 1617-24, commissaris van de huwel. zaken, oprichter en bewindhebber der W.I. Comp. 1621-36, ridder van St. Marcus van VenetiŰ 20 April 1623 en in 1627 wegens de W.I. Comp. gezant naar Frankrijk. Hij liet zich door den bouwmeester Vingbooms een fraai huis bouwen op de Heerengracht schuin over de Warmoesgracht, dat men vindt afgebeeld in het plaatwerk verbeeldende de verschillende gehouwen door dien bouwmeester gesticht. In den gevel stond Pauw's wapen met twee St. Marcusleeuwen tot schildhouders, die er nog thans te zien zijn.
Van het recht door de W.I. Comp. aan elk aandeelhouder toegestaan om een kolonie in N. Nederland te stichten, maakte Pauw terstond (1629) gebruik en stichtte de kolonie ┘tPavonia┘u tegenover het fort Amsterdam aan de oostzijde van de Hudsonrivier (thans maakt dit deel uit van den staat New-Jersey, juist tegenover New-York). Over deze kolonie stelde hij Cornelis van Voorst tot commandeur aan en hield er op eigen kosten een predikant, Michel Paulusz. Hij behield ┘tPavonia┘u tot 1637 en deed het toen voor ┘$ 26 000 over aan de W.I. Comp.
Pauw huwde te Amsterdam 21 Juli 1615 met Hillegonda Spiegel (1599-1677), dochter van Laurens Jansz. S., schepen en raad v. Amsterdam, en van Neeltje Ouderogghe, vrouwe van Achttienhoven. Hieruit 4 kinderen. Een dochter, Cornelia P., huwde in 1639 Adam (baron) van Lookhorst, heer van de Lier. Een zoon, Isańc Pauw, gaat hiervˇˇr.
Zie: H.J. Koenen, Pavonia, eene bijdr. tot de kennis der voorm. Ned. Kol.; Wagenaar, Beschr. v. Amst. XII, 252, XIII, 76, 77; O.v. Rees, Gesch. der Ned. Volkspl. in
[p. 769]
N.A.; Vollenhoven's PoŰzy; Adelsarchief (1900), 194-196, 257; Catal. Herald. Tentoonst. (1880) no. 3101; Journaal van C. Huygens jr. IV, 216.
Regt
HOME | EMAIL | SURNAMES |

Laatste wijziging op 19 april 2011 door Arwi Lokhorst
Rhode Island - USA

á


Page built by Gedpage Version 2.20 ©2000 on 18 April 2011