Home Genealogy Lockhorst | EmailNotes for Zweder van Abcoude


Heer van Gaesbeeck.

(RAU) Monumenta Van Buchel pag. 95 (fol. 51r)
Overleden waren, zoals de opschriften van het graf getuigen: Zweder [van Abcoude], eerste stichter van genoemd kartuizerklooster [Nieuwlicht te Utrecht], begraven op 22 April 1400 in het koor van het door hem gestichte klooster. Anna, weduwe, dochter van de graaf van Leiningen, is op 19 mei bij haar man begraven. Jacob, erfgenaam van zijn vaderlijke domeinen, erfmaarschalk van Henegouwen, burggraaf van Holland, is op 6 februari 1459 in hetzelfde klooster bij zijn verwanten bijgezet.

(RAU) Archief van het st. agnietenklooster te rhenen 1369-1771
Naar aanleiding van twee bedevaarten naar Montreuil-sous-Laon, waar toen de zweetdoek van Veronica werd bewaard, schonk Zweder van Abcoude en Gaasbeek in 1391 500 oude Franse schilden uit zijn goederen te Putten en Strijen ten behoeve van de bouw van een kartuize bij de stad Utrecht.

Zweder vergezelde graaf Jan van Blois op zijn tweede Pruisentochtt in 1368-1369

(NA) Inventaris van het archief van de Heren van Putten en Strijen, 1235-1459
II ZWEDER VAN ABCOUDE
10 Akte van opname door prior en convent van het Karmelietenklooster te Haarlem van Zweder van Abcoude in hun broederschap
1384 1 charter (1 fol. 94v)
23 Akte van belening door hertog Albert van Beieren van Zweder van Abcoude met de heerlijkheden Putten en Strijen,
1361 1 charter (1 fol. 14)
(meer in dit archief)

Toegangsnummer: 355 Archieftitel: verzameling van buchel booth
2. Inventaris
2.3. Charters, verzameld door Aernout van Buchel,
Cornelis Booth 2.3.5. Charters betreffende verklaringen en getuigenissen
Vidimussen door het hof van Utrecht gegeven op verzoek van Cornelis Booth
542 Akten van belening door Zweder van Abcoude, heer van Putten en Strijen, van Jan Willemsz. van Almonde c.s. met de ambachten en tienden van Oud en Nieuw Pernis, 1368 mrt. 23 en 1380 mrt. 20. Vidimus, 1650
Datering 1368-1650

Heer Zweder van Abcoude en Gaesbeek verkocht op 10 oktober 1382 aan Pauwels van Haestrecht ridder 'dat dorp van Loen geheeten Venloen' gelegen tegen de palen van Holland en het land van Heusden. In afwachting van de betaling droeg de heer van Gaesbeek de heerlijkheid op aan hertogin Johanna van Brabant. Zweder van Abcoude had de heerlijkheid Venloon verkregen via zijn echtgenoÙwte Johanna van Gaesbeek, een dochter van Willem IV van Hoorne en Altena en Oda van Putten.
HOME | EMAIL | SURNAMES |

Laatste wijziging op 19 april 2011 door Arwi Lokhorst
Rhode Island - USA

 


Page built by Gedpage Version 2.20 ©2000 on 18 April 2011